mentalupdate relatie

Mijzelf kunnen zijn bij anderen

Naast de relatie met jezelf, is die met anderen van onschatbare waarde. Gelukkig zijn met jezelf is deel van een groter geheel. Partner, familie, vrienden of collega's: iedereen met wie jij een goede relatie hebt of krijgt, maakt je leven completer.

 

Als dat lastig voor je is kan MentalUpdate je helpen bij wat er mis gaat. Wat staat er in de weg de "verbinding" met anderen te maken? Als dat onderliggende angsten, nare ervaringen of teleurstellingen zijn, kan jij je daar bewust van worden en ze overwinnen. Dan houden ze je niet langer tegen en kan jij je verder openstellen voor de wereld om je heen.

 

Relatietherapie bij MentalUpdate helpt oorzaken van contact belemmerende patronen aan te pakken. Dat opent de weg, met respect voor jezelf en de ander, om je te kunnen toevertrouwen áls jij dat wilt en zóals jij dat wilt. Je ontwikkelt eigenwaarde, de som van zelfvertrouwen en zelfrespect. Daarmee kan jij jezelf zijn, ook in relatie met anderen. Als jij het wil, is Herman ter Waarbeek in Amersfoort voor jou of jullie, dé Mental of Personal Coach.

 

Welke namen ook gegeven zouden kunnen worden aan de door Herman ter Waarbeek toegepaste werkvormen en methodieken: personal coach, mental coach, therapie, relatietherapie, gesprekstherapie, gestalttherapie, video-gestalttherapie, Goodfield-therapie, lichaamsgerichtetherapie, hypnotherapie, regressietherapie, bio-energetica, traumaverwerkende therapie of psychotherapie...

 

Zijn heel eigen op jouw functioneren gerichte persoonlijkheid-ontwikkeling, bevat al deze elementen die jou in staat stellen een ontdekkingsreis, een grensverleggend avontuur te ondergaan dat een positieve invloed heeft op jouw kwaliteit van leven en werken; jij krijgt een betere relatie met jezelf en de wereld om je heen. 

 

 

Benieuwd wat MentalUpdate voor jou kan betekenen? Maak dan vrijblijvend een afspraak en kies zélf datum en tijd.

Gelukkig zijn en blijven met mijn partner

Kiezen voor elkaar is het aangaan van een heel speciaal verbond. Je wilt bij elkaar horen. Niet alleen "ik" zijn maar ook "wij" en "samen". Openheid, eerlijkheid en het durven laten zien van kwetsbaarheid leidt tot veiligheid en geborgenheid. Rust je relatie op deze peilers, dan vergroot dat de kans samen oud te worden.

 

Het hebben en (onder)houden van een relatie vergt inzet en vaardigheden:
voor jezelf opkomen, voorrang kunnen geven aan belangen van je partner en sámen keuzes kunnen maken die het best zijn voor de continuïteit van de relatie. Wanneer je kiest voor een van die drie en hóe je daar vervolgens mee omgaat is bepalend voor het resultaat: hemel, hel, of iets er tussen in.

 

MentalUpdate kan observeren en signaleren hoe het komt dat er verwijdering en onvrede ontstaat. Het kan aangeven door welke onderliggende oorzaken gesprekken vastlopen. Het kan aanreiken welk gemis aan erkenning gevoelens van eenzaamheid teweegbrengt. Dat klaart de lucht, geeft ruimte, werkt contact herstellend.

 

Zo kan blijken dat jullie misschien toch goed bij elkaar kunnen passen. Het nog niet te laat is samen verantwoordelijkheid te nemen voor gelukkig zijn met elkaar. De in een relatietherapie opgedane vaardigheden zijn goede gereedschappen om een hechte relatie op te bouwen en te onderhouden. Hierin kunnen jullie gelukkig zijn en blijven; in verbondenheid met een "ik", een "samen" en een "wij".

 

Welke namen ook gegeven zouden kunnen worden aan de door Herman ter Waarbeek toegepaste werkvormen en methodieken: personal coach, mental coach, therapie, relatietherapie, gesprekstherapie, gestalttherapie, video-gestalttherapie, Goodfield-therapie, lichaamsgerichtetherapie, hypnotherapie, regressietherapie, bio-energetica, traumaverwerkende therapie of psychotherapie...

 

Zijn heel eigen op jouw functioneren gerichte persoonlijkheid-ontwikkeling, bevat al deze elementen die jou in staat stellen een ontdekkingsreis, een grensverleggend avontuur te ondergaan dat een positieve invloed heeft op jouw kwaliteit van leven en werken; jij krijgt een betere relatie met jezelf en de wereld om je heen. 

 

 

Benieuwd wat MentalUpdate voor jou kan betekenen? Maak dan vrijblijvend een afspraak en kies zélf datum en tijd.

Intimiteit en een een ziels-verbindende relatie

Niet ieder van ons is opgegroeid in de weldadige veilige omgeving van elkaar innig liefhebbende ouders. Kinderen kijken en luisteren met open hart en ziel. Zij voelen feilloos aan hoe hun ouders met elkaar omgaan. Wat je als ontvankelijk kind registreert, speelt een rol als je zelf relaties krijgt en is mede van invloed op hoe je zelf vader of moeder zal zijn voor jouw kinderen.

 

Bijvoorbeeld: als in je ouderlijk huis een tekort was aan intimiteit, dan bemoeilijkt jou dat in je latere leven je eigen innerlijke verlangen daarnaar tot vervulling te brengen.

 

MentalUpdate maakt inzichtelijk welke invloeden uit jullie verleden op cruciale momenten geactiveerd worden. Hoe deze onbewust ingebracht worden in jullie relatie en hoe ze op elkaar inwerken. Maar vooral: hoe ze opgeheven kunnen worden zodat je weer met hart en ziel kan kijken en luisteren als dat kind. De volwassene in je kan leren daar evenwichtig mee om te gaan en ervaren dat het je leven verrijkt. Met intimiteit tot gevolg. Het begin van een ziels-verbindende relatie.

 

Welke namen ook gegeven zouden kunnen worden aan de door Herman ter Waarbeek toegepaste werkvormen en methodieken: personal coach, mental coach, therapie, relatietherapie, gesprekstherapie, gestalttherapie, video-gestalttherapie, Goodfield-therapie, lichaamsgerichtetherapie, hypnotherapie, regressietherapie, bio-energetica, traumaverwerkende therapie of psychotherapie...

 

Zijn heel eigen op jouw functioneren gerichte persoonlijkheid-ontwikkeling, bevat al deze elementen die jou in staat stellen een ontdekkingsreis, een grensverleggend avontuur te ondergaan dat een positieve invloed heeft op jouw kwaliteit van leven en werken; jij krijgt een betere relatie met jezelf en de wereld om je heen. 

 

 

Benieuwd wat MentalUpdate voor jou kan betekenen? Maak dan vrijblijvend een afspraak en kies zélf datum en tijd.