Drie keer crisis

Drie keer was er een crisis in mijn leven waarvoor ik de hulp van Herman heb ingeroepen. Hoe verschillend de problemen ook waren, het lukte ons steeds ze adequaat op te lossen.

Eerst was er het overleven van de schade die ik heb opgelopen in mijn verleden. Geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld waren aan de orde van de dag. Ik moest nog leren dat ik zelf iemand ben die er toe doet. Mede daardoor kwam ik er achter dat mijn partner al een poosje een ander had en ik daar absoluut niet tegen kon.

 

 

De tweede crisis in mijn leven was me van hem losmaken en zo goed als mogelijk uit de scheiding komen. Mij hele leven stond op zijn kop. Een heel droevige tijd, mede doordat ik me schuldig voelde ten opzichte van mijn 3 nog jonge kinderen. Herman leerde mij om een mens te zijn die ook fouten mocht maken, zichzelf ging toestaan grenzen te stellen en van het leven te genieten. Ik ontdekte dat ik ondanks mijn verleden en de scheiding, een goed mens en moeder ben die mijn kinderen en mijzelf een goed leven kan geven. 

De derde periode had te maken met mijn werk. Ik had een leidinggevende functie in de verpleging en liep vast. Ook dit kwam ik glansrijk te boven en het is een prettige gedachte dat ik, mocht het nodig zijn, Herman kan raadplegen.

Aan veel mensen heb ik Herman aanbevolen. Hun ervaringen met hem waren ook zeer positief.

 

Een gelukkige hardwerkende vrouw.