mentalupdate relatie

Gelukkig zijn en blijven met mijn partner

Kiezen voor elkaar is het aangaan van een heel speciaal verbond. Je wilt bij elkaar horen. Niet alleen "ik" zijn maar ook "wij" en "samen". Openheid, eerlijkheid en het durven laten zien van kwetsbaarheid leidt tot veiligheid en geborgenheid. Rust je relatie op deze peilers, dan vergroot dat de kans samen oud te worden.

 

Het hebben en (onder)houden van een relatie vergt inzet en vaardigheden:
voor jezelf opkomen, voorrang kunnen geven aan belangen van je partner en sámen keuzes kunnen maken die het best zijn voor de continuïteit van de relatie. Wanneer je kiest voor een van die drie en hóe je daar vervolgens mee omgaat is bepalend voor het resultaat: hemel, hel, of iets er tussen in.

 

MentalUpdate kan observeren en signaleren hoe het komt dat er verwijdering en onvrede ontstaat. Het kan aangeven door welke onderliggende oorzaken gesprekken vastlopen. Het kan aanreiken welk gemis aan erkenning gevoelens van eenzaamheid teweegbrengt. Dat klaart de lucht, geeft ruimte, werkt contact herstellend.

 

Zo kan blijken dat jullie misschien toch goed bij elkaar kunnen passen. Het nog niet te laat is samen verantwoordelijkheid te nemen voor gelukkig zijn met elkaar. De in een relatietherapie opgedane vaardigheden zijn goede gereedschappen om een hechte relatie op te bouwen en te onderhouden. Hierin kunnen jullie gelukkig zijn en blijven; in verbondenheid met een "ik", een "samen" en een "wij".

 

Welke namen ook gegeven zouden kunnen worden aan de door Herman ter Waarbeek toegepaste werkvormen en methodieken: personal coach, mental coach, therapie, relatietherapie, gesprekstherapie, gestalttherapie, video-gestalttherapie, Goodfield-therapie, lichaamsgerichtetherapie, hypnotherapie, regressietherapie, bio-energetica, traumaverwerkende therapie of psychotherapie...

 

Zijn heel eigen op jouw functioneren gerichte persoonlijkheid-ontwikkeling, bevat al deze elementen die jou in staat stellen een ontdekkingsreis, een grensverleggend avontuur te ondergaan dat een positieve invloed heeft op jouw kwaliteit van leven en werken; jij krijgt een betere relatie met jezelf en de wereld om je heen. 

 

 

Benieuwd wat MentalUpdate voor jou kan betekenen? Maak dan vrijblijvend een afspraak en kies zélf datum en tijd.