Mijn talenten leren kennen en benutten

Doorgaans gaat er meer tijd zitten in werk dan dat we ter beschikking hebben voor onszelf. Dan kun je maar beter een beetje houden van je werk. Dat lukt beter als je niet alleen werkt omdat het moet. Het is fijn als je jezelf kwijt kan in je werk en het jou iets teruggeeft dat je niet zou willen missen. Belangrijk daarbij is dat er een wisselwerking kan zijn tussen jouw talenten en het werk dat je doet. Wordt daarin voorzien dan is werk onderdeel van jouw zelfverwerkelijking. Ontbreekt het daaraan dan zal je met minder plezier of zelfs tegenzin je werk doen.

 

MentalUpdate kan je helpen er achter te komen wat jouw talenten zijn. Helpt je zicht te krijgen in jouw persoonlijke interesses en ambities. Dat maakt het mogelijk innerlijke drijfveren te benutten. Daardoor ga je beter functioneren en wordt de balans tussen wat werken van je vergt en aan je teruggeeft evenwichtiger. Als jij het wil, is Herman ter Waarbeek in Amersfoort voor jou dé Mental of Personal Coach.

 

Welke namen ook gegeven zouden kunnen worden aan de door Herman ter Waarbeek toegepaste werkvormen en methodieken: personal coach, mental coach, therapie, relatietherapie, gesprekstherapie, gestalttherapie, video-gestalttherapie, Goodfield-therapie, lichaamsgerichtetherapie, hypnotherapie, regressietherapie, bio-energetica, traumaverwerkende therapie of psychotherapie...

 

Zijn heel eigen op jouw functioneren gerichte persoonlijkheid-ontwikkeling, bevat al deze elementen die jou in staat stellen een ontdekkingsreis, een grensverleggend avontuur te ondergaan dat een positieve invloed heeft op jouw kwaliteit van leven en werken; jij krijgt een betere relatie met jezelf en de wereld om je heen. 

 

Mijzelf zijn in mijn professionele beroepsuitoefening

Jij bent iemand en in je werk vervul je een functie. Hoe veraf of dichtbij sta jij ten opzichte van wie je echt bent in het uitoefenen van je professie? Hoe meer afstand er is tussen beide, des te minder inbreng heeft jouw persoonlijkheid in je professionele beroepsuitoefening. Werken ze samen, dan ben je completer, beschik je over meer creativiteit en empathie.

 

MentalUpdate kan je helpen ze met elkaar in verbinding te brengen en samen te laten werken. Dat maakt je menselijker, werkt stress verminderend en ontspant je fysiek. De evenwichtigheid die dit tot gevolg heeft wordt wellicht door je omgeving opgemerkt. Je kan als naturel ervaren worden en merken dat dit respect afdwingt.

 

Welke namen ook gegeven zouden kunnen worden aan de door Herman ter Waarbeek toegepaste werkvormen en methodieken: personal coach, mental coach, therapie, relatietherapie, gesprekstherapie, gestalttherapie, video-gestalttherapie, Goodfield-therapie, lichaamsgerichtetherapie, hypnotherapie, regressietherapie, bio-energetica, traumaverwerkende therapie of psychotherapie...

 

Zijn heel eigen op jouw functioneren gerichte persoonlijkheid-ontwikkeling, bevat al deze elementen die jou in staat stellen een ontdekkingsreis, een grensverleggend avontuur te ondergaan dat een positieve invloed heeft op jouw kwaliteit van leven en werken; jij krijgt een betere relatie met jezelf en de wereld om je heen. 

 

Belemmerende factoren ontdekken en daarvan loskomen

Als je in je werk goed functioneert komt dat doordat je weet om te gaan met de kennis en kunde die je in je hebt. Je kunt hen daardoor adequaat gebruiken in situaties die zich voordoen.

 

Die ruimte innemen kan alleen als je er op vertrouwt dat je inbreng van toegevoegde waarde zal zijn en het goed is om daarmee voor de dag te komen. Je eigen verwachtingen bepalen hoe je gedrag zal zijn. Hieraan kan je herkennen of en hoe vaak je je eigen belemmerende factor bent.

 

Het negatief voelen en denken over je inbreng en de reactie die je daarop verwacht, kan een patroon zijn dat je al jaren met je meedraagt. Mogelijk heb je het toegepast in relatie met mensen die als ze dat wisten, je inbreng graag hadden gekregen.

 

MentalUpdate heeft veel ervaring in het scheppen van voorwaarden die het jou mogelijk maken belemmerende factoren te ontdekken en er van los te komen.

 

Welke namen ook gegeven zouden kunnen worden aan de door Herman ter Waarbeek toegepaste werkvormen en methodieken: personal coach, mental coach, therapie, relatietherapie, gesprekstherapie, gestalttherapie, video-gestalttherapie, Goodfield-therapie, lichaamsgerichtetherapie, hypnotherapie, regressietherapie, bio-energetica, traumaverwerkende therapie of psychotherapie...

 

Zijn heel eigen op jouw functioneren gerichte persoonlijkheid-ontwikkeling, bevat al deze elementen die jou in staat stellen een ontdekkingsreis, een grensverleggend avontuur te ondergaan dat een positieve invloed heeft op jouw kwaliteit van leven en werken; jij krijgt een betere relatie met jezelf en de wereld om je heen. 

 

Subcategorieën